Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

  

Film vid Akademin Valand
Fotografi vid Akademin Valand
Fri konst vid Akademin Valand
Litterär gestaltning vid Akademin Valand

Akademin Valand

Akademin Valand är en konstnärlig institution vid Göteborgs universitet med lång tradition av film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning.

N Y H E T S B R E V

 Facebook   Twitter

 

Utbildning

Som student kan du välja mellan fristående kurser eller program på grundläggande, avancerad och forskarnivå.  

Kalender

Fler händelser i kalendern