Till startsida
Webbkarta

v.arc - Valand Academy Research Collaboration

Forskning vid Akademin Valand bedrivs under v.arc – Valand Academy Reserach Collaboration. Att samla all forskningsbaserad praktik under ett och samma tak är en strategi för att rikta fokus på den individuella forskarens konstnärliga praktik och forskningsfältens tillämpbara metoder.

Målet med v.arc är att stimulera diskussioner om konstnärlig forskning där effekterna av forskningen är som mest tydliga i konstverken, den konstnärliga metodiken och den konstnärliga processen. Kritisk teori används för begrundan och som inspiration snarare än som verktyg för ett renodlat analytiskt arbete. De konstnärliga metoderna kontextualiseras inom en mängd olika discipliner och framhåller på så vis den samtida konstens tvär- och multidisciplinära natur.

v.arc – en knutpunkt för akademiker och konstnärer att kritiskt kunna engagera sig i forskning genom konstnärlig praktik

v.arc fungerar som en knutpunkt för akademiker och konstnärer att kritiskt engagera sig i forskning genom konstnärlig praktik. Vi initierar och stödjer nationella och internationella samarbetsprojekt.

Pågående forskning vid Akademin Valand

Forskarna har egna sidor med presentationer och kontaktuppgifter.
Se personallistan för respektive forskare.

Hanna Nordenhök, litterär gestaltning
Ovisshetens vetande, poesins görande - Poesi som kritisk metod (The Knowledge of Uncertainty, the Doing of Poetry - Poetry as critical method)

Anna Linder, film
Queera rörliga bilder (Queer moving images)

Maja Hammarén, fotografi
Elva år senare (Eleven years later)

Linda Sternö och Klara Björk, film
Praktiserad kamera-­ och bildförståelse (Digital literacy in practise)

Fredrik Nyberg, litterär gestaltning
What is the Sound of the PoemBecoming Firewood II: A Summary"

Hans Hedberg, fotografi
NEGATIVE; Imprint, Auto, Broken

Annika Lundgren, fri konst
Atomic Tour - City Of The Damned

Lisa Tan, fri konst
Notes from Underground

Mara Lee Gerdén, litterär gestaltning
Skrivande som förändring – skrivande som ansvar

David McCallum, digital gestaltning
Glitching Textiles: What textiles and software
say about how we think

Julia Tedroff, fotografi
Architecture, photography and the contemporary past

Niclas Östlind, fotografi
The Possibilities of Collaborations

Cecilia Grönberg, fotografi
“Händelsehorisont || Event horizon”

Imri Sandström, litterär gestaltning
Howe Across Reading -­ Performing the Past

Jason Bowman, fri konst
Deafness, Oralism, Shame

Johan Öberg, litterär gestaltning
"Psychogeography of Gothenburg. The city in the light of an absent novel”

Esther Shalev-­Gerz, fri konst
Describing Labor

Patrik Eriksson, film
Film som tänkande (Film as thinking)

Annica Karlsson Rixon, fotografi
Trots Allt (In Spite of)

Kontaktinformation

Tyrone Martinsson, viceprefekt för forskning

Besöksadress:
Vasagatan 50, Göteborg

Till sidans topp