Till startsida

v.arc - Valand Academy Research Collaboration

Forskning vid Akademin Valand bedrivs under v.arc – Valand Academy Reserach Collaboration. Att samla all forskningsbaserad praktik under ett och samma tak är en strategi för att rikta fokus på den individuella forskarens konstnärliga praktik och forskningsfältens tillämpbara metoder.

Målet med v.arc är att stimulera diskussioner om konstnärlig forskning där effekterna av forskningen är som mest tydliga i konstverken, den konstnärliga metodiken och den konstnärliga processen. Kritisk teori används för begrundan och som inspiration snarare än som verktyg för ett renodlat analytiskt arbete. De konstnärliga metoderna kontextualiseras inom en mängd olika discipliner och framhåller på så vis den samtida konstens tvär- och multidisciplinära natur.

v.arc – en knutpunkt för akademiker och konstnärer att kritiskt kunna engagera sig i forskning genom konstnärlig praktik

v.arc fungerar som en knutpunkt för akademiker och konstnärer att kritiskt engagera sig i forskning genom konstnärlig praktik. Vi initierar och stödjer nationella och internationella samarbetsprojekt. 

Kontaktinformation

Mick Wilson, prefekt

Vasagatan 50, 405 30 Göteborg

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta